Modele de asigurare a calitatii

Pentru a mise en œuvre zapewniania calității proceselor şi produselor Într-o organizație se poate utiliza PE larg integrarea modelelor de capacittate și maturitate (engleză capacité de maturité modèle Integration-CMMI). Nivelurile de maturitate ALE CMMI pot fi împărțite în Cinci Faze de evoluție sau niveluri de Capa Tate și maturitate, pe care o organizație le poate parcurge prin efectuarea de activități specifice în organizație, în procesul de dezvoltare de Noi produse. Sistemul Calitatii trebuie astfel organis INCAT toate activitatile sa fie tinute Sub Control, dans mod continuu. Dans acest SCOP, standardul ISO 9004 recomanda élaborarea si tinerea la ZI a unor proceduri operationale scrise. -stabilirea sistemului de Asigurare a Calitatii. In acest SCOP se poate Merge PE variante cum sunt acordarea increderii sistemului de calitate al furnizorului sau se face un contrôle Integral de catre furnizor la cererea Organizatiei in cauza ori se efectueaza o réceptie calitativa la bénéficiaires etc. sa va explice principiile managementului Calitatii totale (MCT) si sa identifice cateva dintre problemele Asociate aplicarii acestuia; Dans multe privinte, MCT si sistemele de Management ISO 9000 reprezinta doua MODELE diférite fondamentale. MCT se concentreaza asupra imbunatatirii Calitatii, PE cand ISO 9000 se concentreaza asupra conformarii la specificatii. Totusi am aratat ca nu trebuie prévenant INCOMPATIBILITE. Exista multe exemple de Organizatii Care au atat sisteme de Management ISO 9000, ca baza de pornire, Dar au adoptat cu succes si o abordare MCT. Pentru a obtine tipul de comportament de care este nevoie pentru realizarea excelentei in afaceri, este nevoie si de un sistem robuste de proceduri, si de o atitudine corespunzatoare. a) procedura de Selectie a unui modèle de Asigurare otite a Calitatii-I.S.O. 9000/1994-standarde pentru Conducerea Calitatii si zapewniania Calitatii.

Ghid pentru Selectie si utilizare. Datele de renforcer légat de cerintele referitoare la produs vor fi Comisiei pentru a fi folosite ca dovezi ALE conformitatii cu cerintele si a functionarii eficace a sistemului de Management al Calitatii. Inregistrarile trebuie sa Ramana lizibile, identificabile si regasibile cu usurinta. In legatura cu modul de zapewniania Calitatii in proiectarea si dezvoltarea produselor, standardul ISO 9001/2000 contine reglementari cu privire la planificare, la datele de renforcer si la cele de iesire, la Analiza, verificarea, validarea proiectarii si Dezvoltarii, precum si la controlul modificarilor in proiectare si dezvoltare. Dans cadrul organizarii structurale a intreprinderii, trebuie definita clar structura organizatorica aferenta activitatilor cu incidenta asupra Calitatii, Legaturile ierarhice si circuitele de comunicare corespunzatoare.